( Nhân viên kĩ thuật chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo )

Bảo hiểm đầy đủ khi làm lâu dài
- Cung cấp chỗ ở cho nhân viên làm tại Hàm Tiến nếu cần

  Nộp hồ sơ tại 52 Nguyễn Thị Minh Khai , Phan Thiết 

 

 

52 Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Thiết

GG Map: https://g.page/minhhungoptic?share

147 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến
GG Map: https://g.page/MinhHungOptiker-Optika-Optician?share
49 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến
GG Map: https://g.page/minh-hung-glasses-shop-optical?share
19 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến
GG Map: https://g.page/Optiker-Optika-OpticianMinhHung?share